Herhalingen

Herhalingslessen EHBO vereniging Barger-Oosterveld voorjaar 2020.

Woensdag avond vanaf 19:30 uur.  t/m  plm.22.00 uur

22   Januari      les 1:

29   Januari      les 2:

05   Februari    les 3:

12    Februari    les 4

11    Maart         les 5

18   Maart         les 6

25   Maart eventueel inhaal les

01-   April Jaarvergadering +????

 

Zaterdag herhaling lessen 2020 gehele dag vanaf 9:00 uur.  t/m  16:00 uur.

1 Februari  les 1, 2 & 3

8 Februari les 4, 5 & 6 (reanimatie)

Woensdag 25 Maart eventueel inhaal les

01 April jaarvergadering  + ????