Fotoalbum

Jubilarissen 2020.

Klaas Hoogenberg, 20 jaar

Tjapko Lunenborg, 25 jaar

Hennie Smit, 30 jaar

Kap Valke, 35 jaar

Alle jubilarissen ontvangen een insigne, certificaat en een handbeschilderde stenen spaarvarken

De vereniging bestaat dit jaar 65 jaar. Jan de Jonge is volgend jaar 55 jaar EHBO-er

 

 

Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar: Tjapko Lunenborg.

Tjapko heeft ruim 10 jaar het penningmeesterschap gevoerd.

Kap bedankt hem en geeft hem een envelop met inhoud. Kan hij samen met zijn vrouw van genieten.

Het bestuur heeft Marjan Schutrups bereid gevonden het penningmeesterschap over te nemen. De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Marjan als nieuwe penningmeester. Tjapko zal de komende periode Marjan ondersteunen.

Hennie Ottens 35 jaar lid 2019.

Hennie Otten krijgt een oorkonde met een halsketting met daaraan een hanger van de Nationale Bond. Namens de vereniging krijgt zij een mok, met embleem van de vereniging, en een boeket bloemen.

 

Kap Valke krijgt koninklijke onderscheiding

Bij de lintjesregen in de grote kerk in Emmen.

Er waren 13 personen die een lintje kregen.

Een van de personen, zoals al bekend, was Kap.

Hij heeft tot het moment van betreden van de kerk niet in de gaten gehad dat hij een lintje kreeg.

Hij was er wel heel erg blij me.

Ons cadeau. de voorzittershamer,  viel in goede aarde. Zijn reactie: hoef ik niet meer met een kopje te slaan.